Transport naftnih derivata - MILETIĆ KOMERC :: Dobro došli! ::

Idi na sadržaj

Glavni meni

Usluge

“Miletić-Komerc” doo. vrši prevoz naftnih derivata i gasa u zemlji i inostranstvu modernim prevoznim sastavima, koji su opremljeni u skladu sa domaćim propisima kao i u skladu sa Evropskom konvencijom o međunarodnom transportu opasnog tereta u drumskom saobraćaju (ADR). U saradnji sa ino-partnerom sva naša vozila imaju globalno pozicioniranje putem GPS-a. U skladu sa Vašim potrebama izvršićemo, brz, pouzdan, bezbedan i profesionalan transport naftnih derivata i gasa na lokaciju koju zadate u najkraćem vremenu koristeći najkraću rutu kretanja.

Transport goriva

Privredno društvo Miletić-komerc d.o.o. vrši usluge prevoza svih naftnih derivata ( goriva ) iz klase 3 ADR-a  sa najmodernijim voznim sastavima, koji su u potpunosti opremljeni u  skladu sa ADR  međunarodnim sporazumom, kao i sa domaćim  zakonodavstvom koje reguliše ovu materiju. Prevoz se vrši kako u  domaćem, tako i u internacionalnom saobraćaju po utvrđenoj TARIFI.  Prevoz naftnih derivata odvija se svakodnevno u domaćem saobraćaju.  Našim vozila prevozili smo naftne derivate iz Mađarske (rafinerija Szazhalombatta, Szekesfehervar), Rumunije (Simian), Bugarske (luka Varna), Makedonije (OKTA), Grčke (Solun), Crne Gore (luka Bar), Hrvatske (Ozalj), Bosne i Hercegovine (Bosanski Brod), Slovenije (luka Kopar).

Transport mazuta i bitumena

“Miletić-Komerc” doo. za Vaše potrebe vrši prevoz mazuta i bitumena najmodernijim poluprikolicama napravljenih od lakih materijala nosivosti od 26.000 kg. Prevoz vršimo u zemlji i inostranstvu po utvrđenoj TARIFI. Prevoz naftnih derivata odvija se svakodnevno u domaćem saobraćaju. Našim  vozila prevozili smo naftne derivate iz Mađarske ( rafinerija  Szazhalombatta, Szekesfehervar), Rumunije (Simian), Bugarske (luka  Varna), Makedonije (OKTA), Grčke (Solun), Crne Gore (luka Bar), Hrvatske  (Ozalj), Bosne i Hercegovine (Bosanski Brod), Slovenije (luka Kopar).Transportna služba u okviru Privrednog  Društva organizovana je na način kojim se omogućava da se pretežna  delatnost društva odvija na više nivoa izvršavanja zadataka, brzog  reagovanja na zadate planove, okolnosti kao i na zahteve korisnika  usluga i kupaca.

Ova služba u  obavljanju svojih zadataka permanentno se stara o optimizaciji  transporta u logistici, optimizaciji tokova roba, optimizaciji kretanja  vozila, rutiranju vozila koja se ne vraćaju u polaznu tačku, rutiranju  sa povratkom vozila u polaznu tačku, rutiranje sa uzimanjem u obzir  ograničenog kapaciteta vozila, kao i da se transport odvija u skladu sa  odredbama Zakona koji regulišu oblast prevoza opasnih materija (lex specialis) i kao i odredbi Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (lex generalis).


 
Nazad na sadržaj | Povratak na glavni meni