Profil - MILETIĆ KOMERC :: Dobro došli! ::

Idi na sadržaj

Glavni meni

Kompanija


PRIVREDNO DRUŠTVO ZA
PROIZVODNJU TRGOVINU SAOBRAĆAJ I USLUGE


Kontakt podaci:
Sedište: Šaludovac, opština Paraćin;
poštanski broj: 35254, Srbija

Adresa za dostavu pošte:
Marka Kraljevića bb, 35000 Jagodina

+ 381 035 22 05 55
+ 381 035 22 55 82
+ 381 063 600 152, + 381 0600 423 800
office@miletickomerc.com

Podaci u pravnom prometu:

Tekući račun:
265-3340310000460-79
Matični broj: 06397581
PIB:SRB 100940558
Broj registracije:  76837

 
Nazad na sadržaj | Povratak na glavni meni