O nama - MILETIĆ KOMERC :: Dobro došli! ::

Idi na sadržaj

Glavni meni

Kompanija

Na samom početku svog poslovnog života, naša  kompanija je usluge prevoza naftnih derivata pružala  na lokalnom  području. Tadašnji vlasnik i osnivač dana 25.12.92., donosi odluku o  osnivanju preduzeća “Miletić-Komerc” sa p.o. Postavljajući temelje  stvorio je zdravu i održivu osnovu koja će u godinama koje su sada iza  nas biti značajan faktor održivog razvoja i progresa ove firme. Usaglašavajući svoje poslovanje sa zakonskim propisima preduzeće „  Miletić-Komerc“ sa p.o. vrši preregistraciju u privredno društvo „Miletić-Komerc“  d.o.o. U toku 2006. godine društvo vrši dokapitalizaciju i  podmlađivanje voznog parka. Želeći da se tendencija zapadne poslovne  civilizacije u pogledu izgradnje i održavanja porodičnih firmi primeni i  u konkretnom slučaju, osnivač odlučuje da celokupno poslovanje firme  kako u pogledu menadžerske strukture, tako i u pogledu kapitala ustupi  svom sinu, sadašnjem vlasniku i direktoru. Dolazeći na čelo društva  sadašnji vlasnik vrši modernizaciju sistema koji sada uspešno posluje,  nadograđuje se, unapređuje se implementacijom mnogih razvojnih planova  čiji su efekti već vidljivi. Na inicijativu direktora i uz podršku svih  zaposlenih vrši se implementacija standarda u poslovanju. Svakodnevna  primena standarda sprovodi se permanentno čineći društvo konkurentnijim,  i tržišno pozicionirano na samom vrhu.

Iz godine u godinu  portfolio korisnika usluge se povećavao, a sagledavajući tržišna  kretanja i odnos ponude i tražnje za ovakvom specifičnom vrstom usluge  menadžement društva odlučuje da svoju uslugu pruži domaćim kompanijama koje imaju potrebu za prevozom i van granica Srbije. Sada posle 20  godina rada na tržištu cele Srbije možemo da se pohvalimo da spadamo u  red retkih kompanija u Srbiji koja je u svom poslovanju uvećala poslovni  prihod u vreme svetske ekonomske krize i odolela mnogim finansijskim  oscilacijama, pokazujući na taj način jačinu kapitala, i odgovornog poslovođenja.


 
Nazad na sadržaj | Povratak na glavni meni