Kontakt - MILETIĆ KOMERC :: Dobro došli ! ::

Idi na sadržaj

Glavni meni


PRIVREDNO DRUŠTVO ZA
PROIZVODNJU TRGOVINU SAOBRAĆAJ I USLUGE

Kontakt podaci:
Sedište: Šaludovac, opština Paraćin;
poštanski broj: 35254, Srbija

Adresa za dostavu pošte:
Marka Kraljevića bb, 35000 Jagodina

+ 381 035 22 05 55
+ 381 035 22 55 82
+ 381 063 600 152, + 381 0600 423 800
office@miletickomerc.com

Podaci u pravnom prometu:

Tekući račun:
250-3340310000460-97
Matični broj: 06397581
PIB:SRB 100940558
Broj registracije:  76837 
Nazad na sadržaj | Povratak na glavni meni